Stále zdražující elektřina a plyn v důsledku energetické krize, kterou eskaloval vojenský konflikt na Ukrajině, nutí hledat Čechy úspory v oblasti energie. To se projevuje v zájmu stále více lidí a podniků investovat do solárů a akumulace. Tyto investice dosáhnou letos téměř 8 miliard korun, které investoři utratí za solární panely, střídače a baterie.

Putinův efekt

Podle dat, které minulý týden zveřejnil Cech Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT), pokračuje raketový nárůst zájmu o fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinných domech. Drtivá většina (až 90 %) z nich má v sobě integrovanou baterie, které umožňuje využívat zelenou energii pro spotřebu v noci nebo v době, kdy Slunce nesvítí dostatečně.

„Za první pololetí letošního roku bylo podáno v dotačním programu Nová zelená úsporám (NZÚ) celkem 18 777 žádostí na FVE pro rodinné domy. Jde oproti předchozím rokům o několikanásobný nárůst,“ informuje CAFT.

graf: solární boom
Zdroj: solarninovinky.cz

Celkem bylo za první čtvrtletí podáno 7178 žádostí o dotace na nové FVE z programu NZÚ za druhé čtvrtletí 11599 žádostí, což je o 161 % více. V meziročním srovnání jde o více než čtyřnásobný nárůst podaných žádostí. Češi tak reagují na prudké zdražení elektřiny, které způsobila Putinova válka na Ukrajině.

Podle sdělení distribučních společností bylo za první pololetí letošního roku do sítě připojeno cca 8500 elektráren na rodinných domech, což je až čtyřikrát více než za stejné období předchozího roku. Podobný trend platí i v oblasti instalace tepelných čerpadel.

solární panely na střeše

Rostoucí zájem firem

Další nové střešní FVE vznikají i pro firmy. Největší z nich bude již v srpnu připojena do sítě v logistickém centru v Kojetíně, které bude využívat společnost Amazon. Její výkon dosáhne až 4 MWp.

„V srpnu dokončíme na střeše logistického areálu u Kojetína největší střešní FVE o výkonu necelých 4 MWp. Na instalaci se použijí střídače SolarEdge a celkem 8590 monokrystalických panelů o výkonu 460 Wp,“ říká Zdeněk Tříska, COO ve společnosti Solar Global, které novou FVE pro Amazon staví.

Obří zájem o firemní FVE potvrzují data o podaných žádostech z dotačního programu plán obnovy (NPO). Od vyhlášení podpory letos v březnu bylo podáno v NPO do 22. července podáno celkem 2 751 žádostí o dotace pro projekty v investiční hodnotě přes 12,7 miliard korun. Výzva má být podle MPO otevřena do 31. 8. 2022 a je v ní alokováno celkem 5 mld Kč na dotace.

„Pokud půjde podávání žádostí dosavadním tempem v rámci NPO, finanční prostředky do konce příjmu žádostí nemusí vystačit. CAFT s Komorou OZE vede jednání s MPO o navýšení alokace na 5 mld Kč, případně vytvoření zásobníku projektů, tak aby bylo možné minimálně do konce srpna nechat příjem žádostí otevřený,“ dodá CAFT.

Návrat obřího solárního boomu

Podle odhadů analytiků portálu www.solarninovinky.cz se letos v Česku postaví nové FVE o výkonu až 200 MWp. Současně se bude masívně instalovat do bateriových energetických systémů skladování (BESS) v rámci firem a domácností o výkonu až 150 MW. Kromě akumulace elektřiny v tradičních BESS se připravují i první projekty na akumulaci energie do vodíku.

První velké BESS chystají energetické společnosti v řádu až desítek MW. Umožní posílení sítě, které bude muset čelit větším výkyvům v oblasti výkonové rovnováhy, což je spojené rozvoje obnovitelných zdrojů v Česku.

Od poloviny roku v Česku vznikají na 12 letech první velké pozemní FVE o výkonu 1-2 MWp. Asi největší FVE o výkonu až 40 MWp se začne realizovat na podzim letošního roku v západních Čechách. Skutečný boom pozemních FVE nastane až v roce 2023, kdy investoři dokončí jejich přípravu.

Celkově nové investice do FVE a BESS v Česku dosáhnou letos téměř 8 až 10 miliard, které investoři utratí za solární panely, střídače a baterie. Za posledních 9 měsíců do fotovoltaiky v Česku vstoupilo přes 200 nových instalačních firem, což pozitivně podporuje rozvoj zaměstnanosti v Česku.

Rozvoj fotovoltaiky v Česku pomáhá domácnostem a firmám snižovat nejen náklady na elektřinu, ale přispívá i k rozvoji místní ekonomiky, která v současnosti balancuje na prahu recese. Proto je nanejvýš žádoucí, aby stát co nejrychleji změnit zákony tak, aby zásadně usnadnil výstavbu nových FVE nejen na zemi, ale i na vodě či jako agrovoltaiku.

Zdroj: solarninovinky.cz