Ze zprávy IEA zaměřené na investice do energetiky vyplývá, že existuje obrovská propast mezi investicemi do čisté energetiky v rozvinutých ekonomikách ve srovnání s rozvíjejícími se a rozvojovými zeměmi. Podle IEA to potenciálně vytváří velké problémy při globálním boji pro změně klimatu. Informoval o tom web Financial Times.

V rozvíjejících se a rozvojových zemích chybí soukromé investice

IEA vydala zprávu zaměřenou na investice do energetiky s názvem World Energy Investment 2022. Podle této zprávy se od Pařížské dohody celkové investice do čisté energetiky zvýšily. Zpráva zaznamenala nicméně velkou propast mezi těmito investicemi v rozvinutých ekonomikách a v rozvíjejících se a rozvojových zemích. Více než 80 % prodejů elektromobilů se soustřeďuje v Evropě a v Číně. Z výdajů do infrastruktury pro elektromobily je více než 90 % koncentrováno v Číně, Evropě a USA.

„Mnohem více se musí udělat k překonání propasti mezi pětinovým podílem rozvíjejících se a rozvojových ekonomik na globálních investicích do čisté ekonomiky a jejich dvou třetinovém podílu na světové populaci,“ uvádí zpráva IEA World Energy Investmnet 2022.

Investice v rozvíjejících se a rozvojových zemích jsou stále na úrovni z roku 2015. Přestože mají tyto investice kvůli klesajícím nákladům vyšší dopad než například v roce 2015, tak to podle IEA stále není dostatečné.V těchto zemích jsou investice do čisté energetiky mnohdy závislé na veřejných zdrojích, kdy státní firmy tvoří přibližně polovinu investic do energetiky. Tyto státní firmy ovšem často nebývají velmi zdravé a jsou často zadlužené. Zhoršující se ekonomický globální výhled dále komplikuje možnost států do čisté energetiky investovat.

větrná elektrárna, OZE

Pokud tato propast nebude překonaná, tak podle IEA hrozí, že na světě budou obrovské rozdíly v řešení klimatické změny a dosažení cílů udržitelného rozvoje. Proto je nutné rozvíjejícím se a rozvinutým zemím poskytovat finanční a technickou podporu, včetně kapitálu ze soukromého sektoru a financí z trhů s emisními povolenkami.

Nedostatečné jsou i investice do elektroenergetického sektoru

Dalším z dílčích zjištění zprávy IEA je, že během uplynulých tří let bylo nedostatečně investováno do elektroenergetického sektoru. K dosažení klimatické neutrality do roku 2050 jsou dle odhadu IEA nutné globální investice do elektroenergetiky ve výši 2 trilionů USD (přibližně 46,6 trilionů korun) ročně.

Nicméně v roce 2022 se očekávají celkové investice 975 bilionů USD (přibližně 22,7 trilionů korun). Aby bylo dosaženo alespoň energeticko-klimatických cílů, které si různé státy vytyčily, byly by nutné investice ve výši 1,2 trilionu USD (přibližně 28 trilionů korun).

Zdroj: oenergetice.cz