Špičkoví akademičtí ekonomové byli v rámci expertního panelu tázáni na jejich pohledy k přijímaným opatřením v reakci na pandemii nového koronaviru. Co si o opatřeních myslí? Expertní panel zaměřený na opatření přijímaná v návaznosti na pandemii

IGM Forum při Chicagské univerzitě organizuje expertní panel, v rámci něhož se ptá špičkových akademických ekonomů na otázky týkající se veřejné politiky v návaznosti na aktuální dění. Šíření COVID-19 samozřejmě nemohlo zůstat stranou a IGM tak ekonomům položil několik málo, relativně obecně zaměřených tvrzení, cílených na opatření přijímaná v reakci na vývoj pandemie. Respondenti mají v odpovědi vyjadřovat souhlas, či nesouhlas s tvrzeními, a to včetně jistoty, kterou do svého názoru vkládají (0-10, kde 10 je nejvyšší míra jistoty). Za odpověď lze vybírat mezi šesti variantami – silně souhlasím, souhlasím, nejisté, nesouhlasím, silně nesouhlasím a nemám názor.

Americký a evropský panel

Dotazováni zvlášť byli američtí ekonomové, kteří reagovali na tvrzení posazená do reálií Spojených států, stejně tak jako jejich evropští kolegové, jež se ve svých odpovědích měli zaměřovat na dění na starém kontinentu.

1

V rámci evropského panelu ekonomové vyjadřovali pohledy na tyto výroky.

Tvrdá přijímaná opatření – včetně zavírání podniků, jež nejsou esenciální pro fungování společnosti či striktní omezení na volný pohyb osob – budou pro ekonomiku ve střednědobém horizontu lepší ve srovnání s možností méně agresivních opatření. 

2 1

Zhruba dvě třetiny dotázaných s výše zmíněným tvrzením souhlasí, přičemž více než polovina souhlasných komentářů výrok kvituje silně. Zhruba pětina respondentů si není jistá odpovědí, 4 % nesouhlasí a 2 % nevyjadřují žádný názor. Rozdělení odpovědí, a to i s převážením mírou jistoty, kterou dotazovaný svůj pohled podepírá, je v obrázcích níže.

I přesto, že národní vlády reagovaly na krizi výraznými hospodářskými opatřeními, společná fiskální reakce v rámci eurozóny je stále velmi žádaná.

3 1

S tímto výrokem vyjadřuje souhlas 80 % všech dotázaných, přičmež více než polovina z celkového počtu respondentů souhlasí silně. Nejistých v odpovědi zůstalo 4 % ekonomů, stejné procento nemá na věc názor. Po 2 % akademiků nesouhlasí a silně nesouhlasí.

Vzhledem k ochotě Evropské centrální banky kupovat vládní dluhopisy, včetně italských, bez jakýchkoliv limitů, není již potřeba emise diskutovaných koronabondů.

Tento výrok generuje nejrozmanitější spektrum odpovědí. Žádná nedominuje tak, jako tomu bylo ve dvou předešlých případech. Zhruba jedna čtvrtina ekonomů s tvrzením nesouhlasí, druhá čtvrtina si odpovědí není jistá. Dále 17 % dotázaných nesouhlasí silně, zatímco 13 % souhlasí. Názor nevyjádřilo 9 % respondentů, 7 % ekonomů pak silně souhlasí.

František Mašek, analytik FIO banky