Evropská komise v červenci zveřejnila čtvrtletní zprávu o evropském trhu s plynem. Ta uzavírá, že ruská agrese na Ukrajině způsobila výrazné rozkolísání cen na evropských trzích s plynem a nejistoty ohledně dodávek. Druhá část zprávy týkající se trhu s elektřinou upozorňuje na to, že válka na Ukrajině přímo zapříčiňuje vysoké velkoobchodní ceny elektřiny, které vytvářejí tlak na maloobchodní ceny pro menší spotřebitele.

Zpráva o trhu s plynem popisuje volatilitu cen plynu v prvním čtvrtletí roku 2022 a uvádí, že spotová cena TTF vzrostla k 7. březnu na 212 EUR/MWh. Ceny ropy na začátku března vzrostly na nejvyšší úroveň (138 USD/barel) od léta 2008 a rekordních hodnot dosáhly také ceny uhlí (360 EUR/t).

EU v prvních měsících roku 2022 utratila za dovoz plynu odhadem 78 miliard EUR, z toho 27 miliard EUR za dovoz ruského plynu. Čistý dovoz plynu do EU se v tomto období zvýšil o 10 %, zatímco dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) se meziročně zvýšil o 72 %. LNG se v prvních měsících roku 2022 stal nejvýznamnějším zdrojem dodávek, přičemž 34 % celkového dovozu plynu mimo EU přišlo v této formě.

EU, budova Evropské komise, REPowerEU

Rostla i cena elektřiny a emisních povolenek

Ceny elektřiny dle zprávy o trhu s elektřinou také dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2022 historických úrovní. Evropská referenční cena elektřiny v tomto období činila v průměru 201 EUR/MWh, což je o 281 % více než v prvním čtvrtletí roku 2021. Spotřeba elektřiny mírně poklesla (-1 %), k čemuž přispěla mírná zima a dopad vysokých cen elektřiny. Největší meziroční nárůst velkoobchodních cen elektřiny v zemích EU byl zaznamenán ve Španělsku a Portugalsku (+411 %), Řecku (343 %) a Francii (+336 %).

Povolenky systému EU ETS zaznamenaly počátkem února nový vrchol, když se vyšplhaly nad 96 EUR/tCO2, počátkem března klesly a odrazily se zpět na ceny kolem 80-85 EUR/tCO2. Navzdory zvýšené úrovni výroby energie z fosilních paliv se podílu energie z obnovitelných zdrojů podařilo dosáhnout 39 %, čímž v prvních měsících roku 2022 překonaly fosilní paliva (37 %).

V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2021 se výroba energie z obnovitelných zdrojů zvýšila o 1 % (+1 TWh) v důsledku 20% nárůstu (+20 TWh) u větrné energie na pevnině, 31% nárůstu solární energie (+8 TWh) a 8% nárůstu větrné energie na moři (+1 TWh), které vykompenzovaly nižší výrobu vodních elektráren.

Zdroj: oenergetice.cz