Evropská komise zveřejnila 14. února návrh na přezkum nařízení EU 2019/1242, kterým se stanoví výkonnostní normy emisí CO2 pro nová těžká nákladní vozidla v EU. Tento právní předpis EU má zásadní význam pro dekarbonizaci segmentu těžkých nákladních vozidel a pro podporu rozvoje všech technologií přispívajících k přechodu na bezemisní a nízkoemisní mobilitu.

Bohužel tento návrh neuznává přínos obnovitelných paliv k dekarbonizaci dopravy. Udržitelná a obnovitelná paliva, jako je biometan, jsou vzhledem ke své připravenosti a kompatibilitě se stávajícími vozidly a rozsáhlou sítí čerpacích stanic vynikající současnou alternativou přispívající ke snížení emisí. Využívání biometanu v dopravě představuje udržitelnou a snadno dostupnou a rozšiřitelnou alternativu k fosilním palivům, která je klíčovým hráčem při přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku.

biometan bioLNG bioCNG udrzitelna doprava

Nasazení biometanu jako náhrady fosilních paliv nevyžaduje investice do dalších zdrojů a času na rozvoj nové infrastruktury. Nedávné studie navíc ukazují, že bio-CNG a bio-LNG jsou nejvýkonnějšími palivy pro dekarbonizaci dopravy. Používání 40% směsi bio-LNG s LNG pomůže snížit emise CO2 z nákladních vozidel o 55 % z pohledu „Well-to-Wheel“ (WtW). Při použití 100 % bio-LNG může být bilance emisí skleníkových plynů dokonce záporná.

Nadcházející diskuse v Evropském parlamentu a Radě budou příležitostí, jak zajistit rovné podmínky pro využívání všech technologií a obnovitelných paliv. Pevně věříme, že zákonodárci budou udržitelná paliva prosazovat.

Zdroj: CZ Biom