Červenec byl pro investory do nástrojů s pevným výnosem dobrým měsícem a z hlediska celkových výnosů byl zatím nejlepším měsícem v tomto roce, ačkoliv od začátku roku jsou investoři stále v červených číslech. Na pozadí přetrvávající volatility hovoří portfolio manažer fondu Fidelity Funds – Suistainable Strategic Bond Fund Tim Foster o rostoucích příležitostech, které v současné době vidí u evropských dluhopisů investičního stupně.

Klíčové body:

  • Americké státní dluhopisy vzrostly díky tichému potvrzení FEDu, že pomalý růst je na obzoru, nezmiňujíc záporný HDP v USA.
  • Pokud se výnosy posunou výše, budeme se snažit znovu prodloužit některé durace, protože si myslíme, že jsme ještě nedosáhli maxima.
  • Náš plán se nyní zaměřuje na oblast dluhopisů investičního stupně v eurech, která vypadá mnohem atraktivněji vzhledem k ukrajinské krizi, upouštění od kvantitativního uvolňování a obavám o dodávky plynu.

Ruská ruleta

Klíčovou otázkou pro investory zejména v Evropě, bylo potenciální (trvalejší) uzavření plynovodů z Ruska. Zdá se, že Rusko hraje se zbytkem Evropy geopolitickou ruletu a v zimních měsících nepochybně využije plynovod Nord Stream jako páku.

Průmyslově vyspělé země, jako jsou Německo a Itálie, budou uzavřením plynovodu pravděpodobně ohroženy nejvíce, což pomáhá vysvětlit široké spready evropských nástrojů investičního stupně, které v současné době pozorujeme. Spolu s rozsáhlými vlnami veder ve velké části Evropy to bylo jasnou připomínkou ničivých dopadů změny klimatu a rostoucí nutnosti diverzifikace od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům energie.

Doufáme, že nedávné události pomohou investorům znovu zažehnout plamen (bez slovní hříčky) zájmu o cestu za udržitelností. Červenec byl pro investory do nástrojů s pevným výnosem dobrým měsícem a z hlediska celkového výnosu byl zatím nejlepším měsícem v tomto roce, ačkoli investoři jsou od začátku roku stále „v červených číslech“. Pohyb byl způsoben růstem výnosů amerických státních dluhopisů v důsledku „holubičího“ zvýšení úrokových sazeb ze strany FEDu.

Tento termín nám připadá trochu jako oxymóron, ale přiznání FEDu, že na obzoru je pomalý růst, nemluvě o negativním HDP v USA, zjevně stačilo k tomu, aby výnosy klesly. Oceňování FEDu jsou stále více inverzní, takže existuje velká šance, že začneme pozorovat strmé stoupání. Je zřejmé, že existuje určitý limit počtu zvýšení, která lze promítnout v cenách, a nyní máme k dispozici ekonomické údaje, které to potvrzují.

Snímek obrazovky 2022 08 23 v 12.15.52
Graf 1: Výnosy mají za sebou volatilní rok, ale zdá se, že v poslední době jsou na vítězné vlně
Zdroj: Fidelity International, Bloomberg, 2. srpen 2022

Zachováme tvář pokerového hráče

Jak vysvětluje Tim Foster, portfolio manažer Fidelity pro oblasti peněžního trhu a protiinflačních dluhopisů: „Koncem minulého měsíce jsme po výprodeji výnosů zvětšili naši pozici, co se týče durace, zejména na trzích s librou. Následný růst výnosů poskytl příležitost vybrat část zisků. V této oblasti je podle našeho názoru v současné době nejlepší pohotový přístup. Pokud se výnosy posunou výše, budeme se snažit přidat zpět část durace, protože si myslíme, že jsme ještě nedosáhli vrchol.

Jako manažer, který má tendenci mít strukturálně delší duraci než někteří kolegové v této oblasti, bych z toho, až se trh sazeb nakonec vrátí zpět, výrazně profitoval. Do té doby zachováme kamennou tvář.Náš „herní manuál“ se nyní zaměřuje na prostor nástrojů investičního stupně (IG) v eurech, který vypadá mnohem atraktivněji vzhledem k blízkosti ukrajinské krize, ukončení kvantitativního uvolňování a obavám o plyn. Spready zatím nehodnotí hlubokou recesi, ale nejsou od ní daleko. Domníváme se, že za cokoli, co se ukáže jako méně než hluboká nebo dlouhotrvající recese, zde dostáváme přiměřenou kompenzaci.

Je pravda, že jsme v prvním čtvrtletí letošního roku přidali riziko v eurových nástrojích investičního stupně příliš brzy, ale v poslední době je expozice oprávněná a množství příležitostí roste. V tomto prostoru se budeme snažit vyhýbat jménům s vysokou expozicí na trzích s plynem a těm menším společnostem, které by pravděpodobně nezískaly žádnou vládní podporu, klíčový bude výběr korporátních dluhopisů.

Považujeme nástroje s vysokými výnosy (HY) za poměrně drahé, a pokud vstoupíme do recese, HY – jako část trhu citlivější na růst – zareaguje jako první v náš neprospěch. Výnosy jsou abnormálněji rozložené než u nástrojů s investičním stupněm a často je s nimi spojená náchylnost k okrajovým rizikům (tail risk). A protože v době poklesu riziko defaultu prudce vzrůstá, preferujeme velmi opatrný přístup.“

Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy. Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.

Zdroj: Fidelity International