Vzhledem k tomu, že centrální banky stále zaujímají kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům jestřábí postoj, pravděpodobnost měkkého přistání, na rozdíl od některých částí trhu, které se pohybují v překoupeném teritoriu, klesá. Vzhledem k tomu, že finanční trhy oscilují mezi odolností a křehkostí, měli by investoři zvážit snížení celkové ochoty riskovat a zároveň takticky i strategicky využít podhodnocených příležitostí v rozvíjejících se zemích, uvádí investiční výhled společnosti Fidelity International pro třetí čtvrtletí roku 2023.

„Poslední rok jsme se s kolegy snažili projít „polykrizi“ – souběh tlaků, které by podle našeho názoru mohly donutit centrální banky k značnému zpřísnění a vyvolat prudkou recesi,“ říká Andrew McCaffery, globální investiční ředitel společnosti Fidelity International.

„Tato polykrize nyní způsobila, že trhy oscilují mezi odolností a křehkostí: na jedné straně je stále dostatek likvidity a napjaté trhy práce, na druhé straně se projevují zpožděné účinky politik a zpřísňování úvěrových standardů.“

Andrew McCaffery upozorňuje na tři trendy, které budou podle jeho očekávání dominovat při vstupu do třetího čtvrtletí roku 2023:

1. Odolnost nyní, křehkost později

„Nejlépe identifikovaná recese v historii“ stále ještě nenastala. Přebytečné úspory nashromážděné během pandemie, stejně jako přetrvávající napětí na trzích práce, znamenají, že finanční podmínky se projevují déle, než se očekávalo. Recese však přijde, až se nakonec projeví zpožděné účinky politik. To, že odolává nyní, ale zasévá semínka křehkosti do budoucna.

Nejpravděpodobnějším výsledkem je cyklická recese, při níž nezaměstnanost v USA v příštích 12 měsících vzroste na přibližně pět procent. Měkké přistání se nyní podle našeho názoru jeví jako velmi nepravděpodobné.

Nastal čas, aby investoři byli aktivnější a zachytili nesprávné ocenění akcií. Některé scénáře, které jsou naceněné na trzích, jsou extrémní. Vzhledem k tomu, že USA a Evropa již zaznamenaly silné zisky, protože centrální banky se opět stávají více jestřábími, vypadá to pro části rozvíjejících se zemí atraktivně, zejména z hlediska relativní hodnoty.

Z hlediska alokace aktiv si myslím, že by se investoři měli mít na pozoru před podstupováním příliš velkého rizika v této pozdní fázi cyklu. Úvěry investičního stupně poskytují výnos i flexibilitu.”

Čínské finanční trhy

2. Dlouhá hra v Číně

Po prudkém začátku je čínské oživení po ukončení politiky nulového covidu pro investory nedostatečné. Odhady zisků klesají, nezaměstnanost mladých lidí je rekordně vysoká a čínští spotřebitelé neobnovili svůj zápal pro utrácení.

To však neznamená, že se čínské oživení vyčerpalo. Asi není překvapením, že spotřebitelská důvěra je po třech letech přísných restrikcí utlumená. I jinde se objevují pozitiva, včetně akomodativní měnové která se opět uvolňuje a fiskální politiky a zlepšujícího se regulačního zázemí. Další stimulační opatření mohou přijít brzy. Nesoulad mezi očekáváním trhu a realitou oživení mezitím způsobil, že se čínské akcie obchodují se značným diskontem.

I když se může zdát, že Čína udělala dva kroky zpět, další krok by mohl znamenat tři kroky vpřed. V současné době to může působit mírně protichůdně, ale je to atraktivní vstupní bod, zejména proto, že se objevují určité známky stabilizace vztahů mezi USA a Čínou.

V širším kontextu Asie je dlouhodobý trend zlepšování správy společností v Japonsku přínosný. Zlepšila se aktivita v oblasti zpětných odkupů a nyní je kladen větší důraz na návratnost vlastního kapitálu. Ze strukturálního hlediska vypadá tento trh mnohem zajímavěji než v posledních desetiletích, i když si uvědomujeme, že v letošním roce již také dosáhl velmi dobrých výsledků.

3. Stabilizace nálad ve firmách

Naši analytici zaznamenali na začátku roku zhoršení nálady v jimi sledovaných společnostech, což nás přimělo položit si otázku, zda nálada ve firmách je pouze forma odpočinku, nebo opravdu stagnuje. Červnové zlepšení naznačuje první možnost, zejména proto, že se zdá, že se podařilo odvrátit opravdový krach finančního sektoru.

„Zlepšující se náladu podnikového managementu nicméně považujeme za možnou známku sebeuspokojení vzhledem k zaostávání politik. Přetrvávající vysoké tlaky na mzdové náklady na všech vyspělých trzích naznačují, že centrální banky ještě zdaleka neskončily, i když nemzdové náklady se v tomto čtvrtletí pravděpodobně změní na dezinflační. V příštích několika měsících budeme pozorně sledovat, jak se bude vyvíjet sentiment a ceny, a to jak na vstupu, tak při přenosu na zákazníky.“

Úplný investiční výhled společnosti Fidelity International na 3. čtvrtletí 2023 naleznete zde:

Zdroj: Fidelity International

Důležité upozornění

Toto je propagační materiál. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován.

Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem.

Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové v soudní příslušnosti, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno.

Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited.

Tento dokument nepředstavuje distribuci, nabídku nebo výzvu k využití služeb investiční správy společnosti Fidelity, ani nabídku ke koupi, prodeji nebo výzvu k nabídce ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde taková distribuce nebo nabídka není povolena či by byla v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

Odkazy v tomto dokumentu na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení ke koupi nebo prodeji těchto cenných papírů, ale jsou uvedeny pouze pro ilustraci. Investoři by rovněž měli vzít na vědomí, že vyjádřené názory již nemusí být aktuální a společnost Fidelity již mohla jednat. Průzkumy a analýzy použité v této dokumentaci shromažďuje společnost Fidelity pro své potřeby správce investic a je možné, že podle nich již bylo postupováno pro její vlastní účely. Tento materiál byl vytvořen společností Fidelity International.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Tento dokument může obsahovat materiály třetích stran, které jsou dodávány společnostmi, jež nejsou spojeny s žádným subjektem Fidelity (obsah třetích stran). Společnost Fidelity se nepodílela na přípravě, přijetí ani úpravě takových materiálů třetích stran a výslovně ani implicitně takový obsah neschvaluje ani nepodporovala.

Údaje nejsou auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společníky a analytiky. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu (v angličtině a češtině) a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) – dostupný v angličtině a češtině, které jsou dostupné spolu s výročními a pololetními zprávami zdarma na https://www.fidelityinternational.com nebo od našich distributořů a našeho evropského Centra služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.

Fidelity Funds „FF“ je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku.Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků. Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: https://www.fidelity.cz (v češtině).