Ministři zemí G7 se na konci minulého týdne zavázali k postupnému ukončení výroby elektřiny z uhlí. Nebylo ovšem stanoveno datum, ke kterému by tak chtěli učinit. Zároveň ve společném prohlášení zmínili, že by nás vypořádávání se s důsledky ruské invaze na Ukrajinu neměly oddálit od našich klimatických cílů. Informoval o tom portál Euractiv.

Země G7, Německo, Itálie, Japonsko, Francie, USA, Spojené království a Kanada, a zástupci EU vydali po třídenním setkání ministrů pro změnu klimatu a energetiky v Berlíně společné prohlášení.

„Dále se zavazujeme, že do roku 2035 dosáhneme cíle převážně dekarbonizované elektroenergetiky, kdy v souladu s našimi vnitrostátně stanovenými příspěvky [pozn. NDC] do roku 2030 budeme upřednostňovat transformaci elektroenergetického sektoru a naše závazky dosáhnout nulových emisí konkrétními a včasnými kroky k eventuálnímu dosažení cíle postupného ukončení domácí výroby elektřiny z uhlí bez zachytávání emisí,“ z prohlášení ministrů pro změnu klimatu a energetiky zemí G7.

uhlí, uhelný důl
Uhelný důl

V prohlášení ovšem chybí stanovení konkrétního data, ke kterému by odklon od uhlí proběhl. Podle informací portálu Euractiv prohlášení původně obsahovalo odklon k roku 2030, nicméně USA a Japonsko nechtěly konkrétní datum podpořit. Přesto se jedná o první závazek zemí G7 ukončit výrobu elektřiny z uhlí.

Konec financování fosilních paliv bez zachytávání emisí

Dále se země v prohlášení zavázaly k postupnému ukončení neefektivních dotací fosilních paliv do roku 2025. Plnění tohoto závazku budou země G7 od příštího roku pravidelně reportovat. Dalším závazkem vyplývajícím z prohlášení je ukončení financování projektů z veřejných financí v zahraničí s fosilními palivy bez zachytávání emisí do konce tohoto roku. Prohlášení ovšem obsahuje dovětek o výjimečných situacích, kdy by mělo být financování možné. Prohlášení ministrů G7 je mnohými zástupci environmentálních nevládních organizací vnímáno pozitivně.

„Závazek G7 ukončit financování fosilních paliv z veřejných zdrojů a přesunout je na čistá paliva je obrovským úspěchem. Tyto sliby by se nyní měly urychleně proměnit v činy,“ uvedla Laurie van der Burgová z environmentální skupiny Oil Change International.

Nesmíme se soustřeďovat pouze na přítomnost

Dalším významným tématem obsaženým v prohlášení je otázka reakce na rusko-ukrajinskou válku a její dopad na energetický sektor. Na tiskové konferenci ministr hospodářství Německa Robert Habeck prohlásil, že nahrazení fosilních paliv z Ruska je v EU v posledních týdnech a měsících v centru politické debaty, což by nicméně nemělo ohrozit boj EU se změnou klimatu. Není proto možné soustředit se pouze na přítomnost.

Zdroj: oenergetice.cz