Epidemie koronaviru vyústila ve významné tržní výkyvy. To investory přimělo držet si odstup od rizikovějších aktiv včetně akcií. Pandemie však také otevřela dveře pro investice do společností, které se řídí principy ESG. Tyto společnosti nesou totiž menší finanční rizika, zejména díky svým environmentálním postupům. 

Možná až překvapivě jasně se ukázalo, že společnosti vyznávající principy ESG nesou dopady ekonomického útlumu vyvolaného epidemií koronaviru lépe než jiné. Souvisí to s tím, že environmentální přístup k byznysu vyžaduje dlouhodobé plánování, kalkulaci rizik i celý soubor “měkkých dovedností.” Zvláštní zmínku si zaslouží vztah k zaměstnancům. Součástí principů ESG totiž je také sociální odpovědnost. Pro firmy jako Nvidia, NextEra Energy či Microsoft ve světě a například Energy financial group v Česku nepředstavuje přechod na masivní využití práce na dálku významnější zásah do fungování.  

ESG fondům se daří

Před vypuknutím krize se o investování do ESG zajímala především mileniálská generace. Ta oceňovala akcent na udržitelný rozvoj, ekologii i společenskou odpovědnost. Týdny a měsíce ve stínu pandemie koronaviru ukázaly, že ESG představuje zajímavou možnost pro mnohem širší skupinu investorů.  

20200409 ESG test David Harrison emj 2 new 1
Výzkum Zacks ukazuje, že ačkoli byly akcie ESG společností ekonomickým útlumem také zasaženy, jejich ztráty byly výrazně nižší, než jak tomu bylo u firem, které vlastní politiku společenské odpovědnosti nemají.  

Například výrobce čipů Nvidia roste v meziročním srovnání o skoro třiadvacet procent. Výrazně překonává vývoj celého odvětví. Nvidia přitom ve své firemní politice výslovně říká, že jeho africká těžba drahých kovů pro čipy neposkytuje finance žádné z mnoha skupin, které mezi sebou v regionu vedou permanentní občasnou válku. Stejně tak ve srovnání s celým segmentem nadprůměrně roste ekonomický výkon NextEra Energy. Společnost přitom je jedním z nejekologičtějších amerických výrobců energií.  

Analytici S&P Global Market Intelligence porovnali výkonnost investičních fondů, které se řídí ESG kritérii s fondy, které se o společenskou odpovědnost nezajímají. Výsledek je překvapující. Fondy s vlastní ESG politikou v důsledku pandemie koronaviru ztratily průměrně pět procent hodnoty, ostatní více než třikrát tolik.  

S&P Global Market Intelligence tento vývoj vysvětlují tím, že společensky odpovědné společnosti jsou ve svém podnikání poměrně málo závislé na výkyvech postihujících “fosilní” průmysl. To je podle analytiků pro segment společensky odpovědných investic velmi dobrá zpráva. Jakkoliv tvrdé totiž budou dopady epidemie na ekonomiku, ukázalo se, že důraz na ESG představuje do budoucna pro investory i společnosti významný klad.